Obsah Použité zkratky a definice: Obecné zásady a popis systému: Výnosy a markování Souhrn zahájení: Podrobnosti a obecné konvence Licitace bez zásahu soupeřů Licitace v obraně po zahájení soupeřů Na preventivní zahájení soupeřů Na slabý NT (do max. 14) Na silný NT (15+) Dražba po zásahu soupeřů do naší licitace Dražební sledy a konvence